رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
افزایش تعرفه پیامک
افزایش تعرفه پیامک

با توجه به افزایش تعرفه ارسال پیامک به صورت کشوری نرخ جدید تعرفه های پیامکی از سوی سامانه ساپ مطابق با تعرفه های زیر ارائه می گردد :
_ حداقل تعرفه پایه در پنل برنزی ونقره ای معادل 147/5 ریال
_ حداقل تعرفه پایه در دیگر پنل ها  معادل 139/7 ریال

قیمت های فوق با ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده است و هنگام خرید مبلغی به عنوان مالیات از حساب شما کسر نخواهد شد l